Intersektionalitet

Två personer ett öde netto

Inga ursäkter När vi pratar om jämställdhet kommer ofta feminism upp. Maktsalongen är en feministisk organisation och vet att vissa tycker att feminism är ett svårt begrepp, laddat med massa betydelser, antaganden och en hel del fördomar. Om man inte riktigt vet vad något är så är det också svårt att veta om det är någon man är för eller emot. Vi har tagit fram denna grundkurs i feminism för att du ska kunna få en snabb intro i vad feminism egentligen är, vilka andra begrepp som finns som kan vara bra att ha koll på när vi snackar feminism och så avslutar vi med en läslista om du är sugen på mer! FEMINISM Feminism en samling ideologier och rörelser som fokuserar på att alla, oavsett kön, ska få samma ekonomiska, politiska och sociala rättigheter, ansvar och möjligheter. En feminist ser att det finns en strukturell ojämställdhet i samhället — alltså att män som grupp har mer makt än andra grupper — och arbetar för att förändra det. Historiskt har feminismen framförallt fokuserat på jämställdhet mellan kvinnor och män, men på senaste tiden har feminismen blivit mer inkluderande och ser även andra maktordningar bortom kön. Det finns många olika inriktningar inom feminismen och alla feminister håller inte med varandra om allt. Genom att se att män som grupp överordnas andra kön, förstå att detta inte beror på individer utan på strukturer och vilja förändra och agera för att skapa en sådan förändring.

Feministisk grundkurs

Intersektionalitet Ett intersektionellt perspektiv kan hjälpa mot att synliggöra hur olika maktordningar samspelar. Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller utformning. Det används för att beteckna hurdan olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar samt ibland förstärker varandra, en enskild maktordning kan inte förstås oberoende av andra. Utförandet av en intersektionell analys förutsätter dock inte att samtliga maktordningarlyfts, ett kan istället välja de kategorier såsom är relevanta för den aktuella analysen. Intersektionalitet kan användas som analysredskap i många olika områden och också funka som ett verktyg. En intersektionell tolkning kan exempelvis synliggöra hur särskilda satsningar på vissa målgrupper, såsom nyanlända, lågutbildade eller personer med funktionsnedsättning, inte tar hänsyn till att personer kan tillhöra flera målgrupper samtidigt och ha behov som kräver en kombinerad insats. Mot exempel kan en grupp med nyanlända ha helt andra behov än ett annan om den ena gruppen är högutbildad och den andra lågutbildad, alternativt om den ena gruppen är kvinns och den andra är män. Försåvitt en då sätter in samma prestation till båda grupperna riskerar en att ens satsning inte fungerar för all. Intersektionalitet kan alltså vara ett arbetsredskap för att skapa anpassade insatser samt därmed nå önskade resultat.

Två personer ett öde kön kustfartygsdata

Feministisk grundkurs – Maktsalongen

Charlotte Lindroos Yle Helsingfors Personer som haft nära döden-upplevelser NDU hävdar att deras upplevelse av att lämna sina kroppar, anlända till himlen samt träffa avlidna folk och himmelska varelser och så fortsättningsvis, är verkliga. Många vetenskapsmän hävdar emellertid att upplevelserna är hallucinationer orsakade bruten kritiska biologiska tillstånd, som till föredöme syrebrist i hjärnan. Forskare kan genast förklara ljuset i tunneln och dom döda som man möter vid ett nära döden-upplevelse. Att göra rent vetenskapliga test på vad som händer bred dödens port är inte lätt. Dessutom om det bland berättelserna finns otrevliga och mardrömslika rapporter är de majoriteten återgivna i en positiv ton. Nära döden-upplevelsen är närbesläktad med utanför kroppen-upplevelser och sömnparalys. Definitionen på klinisk avliden är att två av tre regel ska ha uppnåtts, ingen hjärtaktivitet, ingen andning, orörliga pupiller i kombination tillsammans snabbt avtagande hjärnaktivitet.

Sexpartner

Vanliga frågor Män och kvinnor i synagogan I Malmö synagoga, som följer ortodox gudsttjänstordning, sitter män och kvinnor åtskilda under gudstjänsten. I Egalitära Synagogan inom Malmö samt i både konservativa samt reformsynagogor runt om i världen sitter män och kvinnor tillsammans under gudstjänsten. Separationen mellan könen i den ortodoxa gudstjänstordningen följer en gammal tradition såsom löper tillbaka ända till då templet fanns i Jerusalem för 2 år sedan. I synagogan anses en avskiljande kunna hjälpa den enskilde att koncentrera på bön utan distraktion. Frågan huruvida könsseparation är relevant i gudstjänstrummet har  varit en pågående diskussion inom den judiska världen under de senaste åren. För mer källor, läs här. Författning Baomer Denna dag, den e inom Omerräkningen dagarsperioden mellan pesach och shavuot , markerar kulmen och vändpunkten bruten den pest som drabbade rabbi Akivas lärjungar och som gjorde Omerräkningen mot en tid av halvsorg. Omerräkningen är tiden från och med andra kvällen Pesach till Shavuot. Denna dag firas därför som en halv helgdag.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here