Vad uppmärksammar vi på barnkonventionens dag?

Möt männa Miami erbjuder att florida

Saul Landau gjorde den 23 april  en telefonintervju med Gerardo Hernández. Här följer en översättning av den av Landau själv gjorda utskriften. Saul Landau: Vilket var ert uppdrag, och vilken var bakgrunden? Det har gått många år, och jag hoppas att jag inte missar något. Jag tror att det främst var de här grupperna som vi arbetade mot infiltrerade.

Barnkonventionen fyller 30 - den handlar om alla under 18 år

Syftet var att göra PR för Sverige och svensk företagsamhet i Sydostasien. Medan ville vi marknadsföra Sydostasien som den nya globala tillväxtmotorn för Sverige. Vi lyckades få in nästan artiklar samt nyhetsinslag i TV, radio och tidningar i Sverige och Sydostasien! Det är spännande att evenemanget nu lever fortsättningsvis och kommer att äga rum inom Kuala Lumpur i februari

Möt männa Miami erbjuder att nischade

1. Vad är Europas folkmängd?

Charlotte Lindroos Yle Helsingfors Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fastsatt att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. FN:s konvention om barnets jämställdhet, eller barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling år Konventionen innehåller bestämmelser försåvitt mänskliga rättigheter för barn under 18 år.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here