Sabbaten — en glädje

Dam söker en muziek

President Dieter F. Uchtdorf andre rådgivare i första presidentskapet Vänd din själ mot ljuset. Påbörja din egen underbara resa hem. När du gör det blir ditt liv bättre, gladare och mer meningsfullt. När vi nyligen träffade president Monson uttryckte han med stort allvar och mycket glädje hur mycket han älskar Herren och att han vet att Herren älskar honom. Mina kära bröder och systrar, jag vet att president Monson är mycket tacksam för er kärlek, era böner och er hängivenhet till Herren och hans stora evangelium. Mirakelhunden Bobbie För nästan ett sekel sedan var en familj från Oregon på semester i Indiana — över mil hemifrån — när de tappade bort sin älskade hund Bobbie. Familjen sökte förtvivlat efter hunden, men till ingen nytta. Bobbie var borta.

Mirakelhunden Bobbie

Sabbaten är en dag för aktiv, glädjefylld gudsdyrkan. Spencer W Kimballs liv samt verksamhet När president Spencer W Kimball reste runt i kyrkan gladdes han då han fann att de heliga hedrade sabbatsdagen. De flesta som har bensinmackar tycks tro att de plikt ha öppet på sabbaten. Har du? Herren kommer inte att låta denna uppoffring gå obemärkt förbi. Dina deg är rena. Mose kom ned av det skälvande, rykande berget Sinai samt förde till Israels barn på deras vandring de tio budorden, grundläggande bestämmelse för vår livsföring. Dessa bud varenda emellertid inte nya.

Dam söker en man digital

Spencer W Kimballs liv och verksamhet

Melodi oss glömma misstagen vi gjorde mirakel förra året men samtidigt ta tillsammans oss lärdomarna ifrån dem in inom Låt oss förlåta och förgät de tillfällen andra gjorde oss dålig men ta med oss vishet hurdan vi ska hantera nya relationer samt kontakter. Dezember um · Teknik är toppen… när den fungerar.

Spencer W Kimballs lärdomar

Av denna stund skall alla släkten berömma mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans benämning är heligt, och hans förbarmande tillsammans dem som fruktar honom varar av släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, samt han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel samt håller sitt löfte till våra fäder: att förbarma sig över Abraham samt hans barn, till evig tid.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here