TeFa : Text- och fackspråksforskning

Byrån för enkönade information i minuter

Vad är Europakonventionen? Ett skydd för mänskliga rättigheter. Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheternakort kallad Europakonventionen, gäller i Europarådets 47 medlemsländer däribland EU-länderna. Europakonventionen är svensk lag sedan och tillämpas av svenska domstolar och myndigheter. Europadomstolen i Strasbourg dömer i misstänkta brott mot Europakonventionen. Medborgare som anser att staten kränkt deras fri- och rättigheter enligt Europakonventionens artiklar kan efter att ha fått sitt ärende prövat i Högsta Domstolen, Regeringsrätten eller regeringen, gå vidare med sitt klagomål till Europadomstolen. Även EU som internationell organisation har enligt det egna fördraget skyldighet att ansluta sig till Europakonventionen. Men i december ansåg EU-domstolen att utkastet till anslutningsavtal inte var förenligt med EU-fördragen. Något nytt utkast till anslutningsavtal för EU har ännu inte presenterats.

Vill du köpa en TeFa-bok?

Nyheter TeFa Text- och fackspråksforskning Andreas Norr, Att göra någon annans text begriplig. Förutsättningar och språkideal vid språkbearbetning bruten myndighetstext. Fri fulltext i Diva Catharina Nyström Höög red. Helena Andersson, Mångfald kommunikation inom sjukvården. Den kommunikativa läget för invandrare på svenska arbetsplatser 1: intervjuer. Ulla Börestam och Britt-Louise Gunnarsson red. Abstract, innehåll, förord

VAD ÄR DETTA?

Nr 41 och uppåt Fler nummer finns, men sedan år distribuerar vi ej längre TeFa. Kontakta skriftens redaktör, beskåda Kontakt TeFa. Nr 27—40 Se index nedan. Säljs av oss, se Bekantskap TeFa. Nr 1—26 Se förteckning nedom. Karlsson, Anna-Malin: Svenska chattares hemsidor. Texter och skrift. Visuellt och språkligt. Pris:

Sverige-Tyskland 4-4 All goals (Lasse Granqvist, commentary dubbed )

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here