Skyldighet kontakta föräldrarna vid abort om underårig?

Söker en enda flicka birth

Den 1 januari genomfördes socialtjänstreformen, som innebar att de tidigare sociala vårdlagarna ersattes med ett helt nytt komplex av rättsregler. Grundstenen i denna reform är socialtjänstlagenSoL, som definieras som en målinriktad ramlag. Ett grunddrag är att vård och behandling skall ske i frivilliga for- mer så långt detta är möjligt. Detta gäller även vård av barn och unga. Socialnämnden har dock enligt 12 § SoL ett särskilt ansvar för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Om inte samhället i samförstånd med vårdnadshavaren och den unge, när han fyllt 15 år, kan genomföra behövlig vård, måste det dock i vissa fall finnas en möjlighet att använda tvång för att förhindra en ogynn- sam utveckling hos den unge.

Vården ska anpassas efter barnets behov

Jämställdhet hemma Rättigheter hemma Dina föräldrar alternativt andra vårdnadshavare är ansvariga för dej tills du har fyllt 18 år. Men de bestämmer inte över allt och de får inte behandla dej hur som helst. Du har domstol att känna dig trygg hemma samt få vara med och påverka ditt liv. Dina föräldrar eller andra vårdnadshavare, alltså de personer som har det juridiska ansvaret för dig, ska behandla dej med omtanke och respekt. Det betyder till exempel att de ska fånga hand om dig och att dom inte får  slå eller kränka dej. Det betyder också att du inneha rätt att säga vad du anser om sånt som har med ditt liv att göra. Det står inom svensk lag och i  FN:s barnkonvention. Det här har du rätt till Det kan vara bra att veta vad du själv får bestämma över samt vad du har för rättigheter.

Både du och barnet ska få information

Förut barn finns ett bildspel om hurdan vården ska hjälpa barn och unga. Barn är man tills man fyller 18 år. Både du och barnet ska få information Både du samt barnet ska få information Både barnet och du ska få information samt ha möjlighet att ta ställning mot exempelvis en behandlingsmetod. Det är eftersom viktigt att båda förstår informationen, förut att kunna vara delaktiga. Det kan bland annat betyda att ni behöver en tolk, att ni får skrift utskriven att läsa hemma eller att ni får någon annan anpassning. Du ska få information om exempelvis detta: Hur barnet mår och vilka bekymmer hen har. Vilka metoder som finns för undersökning, vård och behandling. Vad behandlingen och vården förväntas ge förut resultat.

De vuxnas rättigheter och skyldigheter

Finns det inga undatagsfall för flickor såsom har fanatiska föräldrar och som riskerar att råka väldigt illa ut om myndigheterna kontaktar föräldrarna? SVAR Hej! Enligt abortlagen här är det kvinnan såsom fattar beslut om abort, förutsatt att tidsperioden inte överträtts och aborten ej på grund av sjukdom hos kvinnan kan antas medföra allvarlig fara förut hennes liv eller hälsa. Läkare, barnmorskor, ungdomsmottagningar etc. Vid behov bör hon få hjälp med detta. Även försåvitt den minderåriga kvinnan inte har nått en sådan ålder och mognad att hon har fått ett integritetsskydd gentemot vårdnadshavaren kan det ändå finnas ett skyldighet att hemlighålla uppgifter om henne för vårdnadshavaren enligt 14 kap. Inom fallet i din fråga torde det inte föreligga någon skyldighet att föräldrarna måste kontaktas, utan flickan kan, utan att hennes uppgifter röjs, berätta försåvitt sin situation för att få assistans och stöd! Föräldrarna behöver inte kontaktas eller få reda på aborten!

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here