Jämställt försvar

Möt Sverige militära kön utbildning protokoll

Lottor, bilkårister och blå stjärnor Till nästa del på sidan Om bilden Foto: Armémuseum Kvinnor har alltid spelat en viktig roll i krig och konflikter. Ändå skulle det dröja till innan de fick lönearbeta inom försvaret på samma villkor som män. Vi tar hjälp av forskaren Fia Sundevall för att kartlägga den långa vägen mot en jämställd militär. Från damkommittéer till lottor, bilkårister och blå stjärnor. Postdoktoral forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen på Stockholms Universitet. Sveriges främsta expert på genusfrågor och försvaret. Värnpliktsfrågan — en del av kvinnoröstfrågan Infrastruktur och kommunikation är två viktiga försvarsområden som först öppnades upp för kvinnor. Foto: Flygvapenmuseum Hösten avskaffas det sista manliga yrkesmonopolet i Sverige.

Hjälpmedel

SVT granskar jämställdheten i försvaret: Sverige fjärran ner på internationella listan Uppdaterad Publicerad 20 november Det kommer att avvakta till ända till innan var tionde yrkesofficer i Sverige är kvinna. Föga sju procent av yrkesofficerarna är kvinns. Sverige brukar framhållas internationellt när det gäller jämställdhet.

Andel kvinnliga yrkesofficerare i länder som Sverige samarbetar med

All behövs i ett starkt försvar. Svenska soldater under insats i Afghanistan samverkar med lokalbefolkning. Jämställdhet och jämlikhet ingår i dessa värden och därför bedriver Försvarsmakten ett systematiskt och brett göromål för att öka jämställdheten och jämlikheten inom myndigheten, och med jämställdhet inom militära operationer. Men det sker likaså för att utveckla en allt starkare organisation, för ett kraftfullt försvar bruten Sverige. Jämställdhets- och jämlikhetsarbetet hjälper oss att rekrytera och behålla medarbetare, det bygger folkförankring och ökar förtroendet förut myndigheten och gör vår civillägesbild mer komplett i militära operationer. Kort sagt gör det oss starkare. Jämställdhetsanalys föregår beslut Arbetet med jämställdhet styrs inom stor utsträckning av uppdrag i regleringsbrev, diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. För att erhålla in ett jämställdhetsperspektiv i hela verksamheten arbetar vi med jämställdhetsintegrering.

Antal personer på respektive nivå. 2000-2019

Det är också stor skillnad på utbildningsnivån mellan olika åldersgrupper. De som är äldst på arbetsmarknaden, 55—64 år, är lågutbildade i störst utsträckning, medan yngre oftare har en högre utbildning. Ytterligare högutbildade i storstäder Högutbildade personer bor oftare i storstadsområden eller i kommuner i närheten av universitet och högskolor. Det beror till stor del gällande att det finns många jobb såsom kräver hög utbildning där. Kommunerna inneha dessutom en ung befolkning, som oftare har högre utbildade än äldre. Maximal andel högutbildade finns i Danderyds kommun, 58 procent. Landsbygdskommuner har oftare ett högre andel lågutbildade. Dessa kommuner ligger framför allt i Västra Götaland samt Småland.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here