Hiv och corona – fakta råd och svar på frågor

Möt par med HIV och sfinx

Sexualitet och hälsa bland unga som lever med hiv i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga och unga vuxna 16—29 år Publicerad: 1 december Artikelnummer: Folkhälsomyndigheten Förord Den här rapporten handlar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter SRHR samt STI-prevention bland unga och unga vuxna 16—29 år som lever med hiv i Sverige. Rapporten är baserad på en enkätstudie som genomfördes Utgångspunkten är Folkhälsomyndighetens arbete med den nationella hivstrategin och uppföljningsarbetet kring SRHR-området.

Sammanfattning

Reportage: Hiv-positiv, Björns berättelse Innehållet gäller Västra Götaland — Hela året efter hiv-beskedet levde jag i förnekelse. Hiv fick ju folk som utsatte sig förut stora risker och det hade ju inte jag gjort. Men man kan bli smittad första gången och mig är ett exempel på det, anser årige Björn som fick hiv såsom åring. Det var i USA det hände. Björn tog ett steg han inte trodde han skulle ta, han hade sex med en främmande hane. Jag brukade aldrig få feber odla jag uppsökte ett sjukhus där mig bara fick rekommendationen att ta febernedsättande medicin, berättar Björn. Stoppades vid blodgivning Symtomen försvann och ett och en halvt år senare kände Björn att han ville göra en samhällsinsats samt anmälde sig som blodgivare.

Stöttande arbetskamrater

Ni kan få tumörer eller kraftiga infektioner med bakterier, svampar eller parasiter försåvitt immunförsvaret blir ännu mer nedsatt. Den här typen av infektioner är ovanliga hos personer som har ett friskt immunförsvar. Det är det tillståndet såsom kallas för aids. Med behandling kan du slippa få aids. Därför är det viktigt att testa dig försåvitt du tror att du kan hava blivit smittad av hiv.

När och var ska jag söka vård?

Frågor och funderingar har dykt upp runt vad coronaviruset och covid kan betyda för personer som lever med hiv. Posithiva Gruppen har därför satt förbund ett faktablad med information och låtit Anna Mia Ekström, infektionsöverläkare och expert i infektionsepidemiologi vid Karolinska Institutet, besvara på några frågor kring risk, behandling och läkemedel. Det bör poängteras att informationen kring covid och råden förut hur man bör agera uppdateras fortskridande. På Krisinformation. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns svar på fler frågor. Finns det en ökad risk för allvarlig åkomma hos personer som lever med hiv? Svar: Vi tror idag inte att det finns någon ökad risk försåvitt man har välbehandlad hiv.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here