Respekt på arbetsplatsen

Fler och ensamstående män representativt

Vi har framgång när vi är det bästa teamet som vi kan vara: olika, innovativa och ansvariga. Vi på Danaher förstår att för att vara framgångsrika måste vi attrahera och behålla fantastiska medarbetare och skapa en arbetsmiljö där de kan utvecklas och vara innovativa. Det handlar om att bygga team som representerar olika bakgrunder, perspektiv, talanger och erfarenheter och att hjälpa dem att samarbeta utan rädsla för trakasserier och diskriminering. Gör vad du kan för att bidra till en kultur som handlar om respekt, inkludering, samarbete, värdighet och rättvisa. Ta tydligt ställning mot uppförande och kommentarer som inte överensstämmer med vår kultur och våra värderingar. Om du har en ledande befattning, fatta alla anställningsbeslut utifrån jobbkvalifikationer och legitima affärsöverväganden. Danaher följer alla gällande lagar som rör anställning, arbetsrätt och migration. Vi förväntar oss att alla medarbetare gör detsamma. Oavsett geografiskt läge måste alla anställningsrelaterade beslut baseras på arbetsrelaterade kvalifikationer, utan hänsyn till lagskyddade egenskaper som etnicitet, hudfärg, nationalitet, religion, könstillhörighet, ålder, civilstånd, funktionsnedsättning, veteranstatus, medborgarskap, sexuell läggning, könsidentitet, eller någon annan lagskyddad egenskap.

Hedgie.eu more

Häftigt för ensamstående föräldrar Att ensam livnära barn är faktisk riktigt tufft. Aktiviteter i och utanför skolan kräver ideligen oplanerade utgifter som man som förälder knappt kan undvika. Det finns märklig sätt att underlätta bördan. I Sverige bor ca barn antingen med singel mor eller far.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here