God man och förvaltare

En man använder bang

Osakliga löneskillnader Osakliga löneskillnader Skillnader i lön som inte har en rationell förklaring är osakliga. Det gäller till exempel skillnader som bara beror på kön. Hur är det på din arbetsplats? Sakliga löneskillnader kan bero på skillnader när det gäller utbildning, yrkeserfarenhet, arbetstidens längd eller arbetets svårighetsgrad. Sådana finns när lönen sätts individuellt i enlighet med Visions kollektivavtal. Skillnader i vad någon har presterat kan förstås också vara rationella förklaringar. Men kön är i sig aldrig en rationell förklaring. En arbetsgivare kan i vissa fall ha rätt att använda marknaden som skäl för att ge högre lön till män än till kvinnor som har likvärdiga arbeten eller vice versa, enligt en dom i EG-domstolen.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here