Hanna 48: ”Jag fick fel kön när jag föddes”

Dating med två kön medan mötesordningar

Alla intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant av en professionell part. Känsliga personuppgifter och insamlade data har hanterats enligt Datainspektionens rekommendationer för att säkerställa deltagarnas konfidentialitet Data har förvarats inlåsta och personuppgifter och intervjudata har förvarats separat. Deltagarna har informerats om studien och medgivit muntligt och skriftligt både vid den första kontakten och vid intervjutillfället se bilaga 1. Deltagarnas frivillighet, och möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan utan att ange skäl, har betonats i informationsmaterialet såväl som vid intervjuerna. Deltagarna erbjöds inte att läsa transkriptioner eller citat från intervjuerna. Resultaten presenteras på gruppnivå med citat från enskilda deltagare.

Experten om DSD: ”Det är viktigt att prata med sina barn”

Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar eftersom att du byter till en annan webbläsare. Den misstänkte mannen är fordom inte dömd för sexualbrott. Sju bruten dessa påstås han ha våldtagit, varav flera övergrepp ska vara filmade inom smyg. På torsdagen inleds den rättegången. Utredningen mot Uppsalabon i årsåldern inneha pågått sedan årsskiftet, då en brud anmälde att han våldtagit henne. Gubben greps och hans mobiltelefon och datamaskin gicks igenom. I enheterna fann hane explicita bilder och filmer på andra kvinnor, vilket fick utredarna att ana att det kunde röra sig försåvitt något mycket mer omfattade än främst befarat, att det fanns många ytterligare offer. Visste ingenting Genom bilderna försökte polisen identifiera kvinnorna, för att därnäst kontakta dem.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here