Sцk weekendpaket

Var att träffa flickvänner sparka

Svenska kyrkans musikliv har en geografisk spridning och tillgänglighet som ingen annan av samhällets aktörer. Det ger plats för amatörer och professionella musiker, för körsångare i alla åldrar och erbjuder rum för musik som är unika i sin tillgänglighet och arkitektoniska och akustiska rikedom. Detta klingande kulturarv är en del av det som utgör svenskt musikliv då Svenska kyrkan tillhör de stora arrangörerna i svenskt musikliv, inte bara när det gäller orgelkonserter och körmusik. Svenska kyrkans verksamhet med barn och unga innebär tidiga möten med musik. Redan från späd ålder upp till körverksamhet på hög nivå bereder Svenska kyrkan plats för sångtraditioner och musicerande från det enklaste till det mest professionella. Musicerandet med barn och unga bidrar därmed till förvaltningen och utvecklingen av ett kulturarv.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here