Vad hur och varför : SWE

Utforska min kropp märkt

Ett gäng försökte råna en av butikerna nere på stan men kom inte långt innan polisen ingrep. En av rånarna blev skjuten i huvudet och väldigt allvarligt skadad. Sedan dess har diskussionerna flödat kring huruvida polisen har gjort fel eller inte. Vi hejar på polisen som faktiskt gör och gjorde även då sitt yttersta för att skydda oss. Nytt år När kalendern visar 1 Januari är det blandade känslor som far igenom kroppen. Plånboken är tom och du har säkert inte nått alla de mål du lovat dig själv att du skulle nå förgående år. Men se det från den ljusa sidan, det är nytt år och nya möjligheter som hägrar. Och så är det faktist inte så långt kvar tills våren tittar in och vi går mot ljusare tider.

Till Statsrådet och Chefen för Socialdepartementet

Utredningen föreslår en sådan satsning med särskild betoning på barnens situation inom nyandliga rörelser. Forskningsmedlen bör förläggas till det föreslagna Kunskapscentret för livsåskådnings- och trosfrågor. Se kap. Stödbehov Utredningen har genomfört två större undersökningar. Den ena i offentlig sektor — landsting och socialtjänst — och den andra inom organisationer och kyrkor, för att kartlägga inom vad mån och av vilka anledningar människor söker sig till dessa förut att få stöd i samband tillsammans utträde ur en nyandlig rörelse.

Hedgie.eu · jannesg/bertsson at main

Inom motionen yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet bruten en utredning om hur andlig förnedring med dess hälsomässiga följder skall kunna föreb yggas och åtgärdas samt hurdan människor som utsatts för sådan förnedring skall kunna få hjälp. Utskottet ansåg därför att regeringen på lämp- ligt sätt bör kartlägga omfattningen av dessa problem och de motreak- tioner dom skapar. Vid kartläggningen måste yttrande- samt religionsfri- hetsfrågor beaktas. Vidare anfördes att i sammanhanget bör utredas dels hurdan problemen kan förebyggas, dels vilken assistans och vård som bör kunna erbjudas samt bör också övervägas hur kunskaper och erfaren- heter på detta area kan spridas till alla berörda tillsammans bevarad respekt för religions- och yttrandefriheten.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here