Viktiga åldersgränser i Sverige

30 år gamla flickor seitensprung

När du använder unicef. Omkring 3,9 miljoner flickor köns­stympas varje år världen över. Den grymma sed­vänjan har prakti­serats i mer än 2 år. In­greppet görs oftast helt utan be­döv­ning. Verk­tyget kan vara en smut­sig kniv, ett gammalt rak­blad eller en glas­skärva. En del flickor dör. De flesta traumati­seras svårt och får men för livet.

Förekomst under 2013

Unga som säljer sex i Sverige utför det av olika anledningar. Många mår mycket dåligt och fler än varenda femte som säljer sex gör det som en form av självskadebeteende. Det visar ny forskning från Linköpings universitet. Forskaren och läkaren Cecilia Fredlund inneha i sin avhandling undersökt hur flera unga i Sverige som uppger att de säljer sex, och varför dom gör det. Hon har också tittat på vilka riskfaktorer som kan kopplas till att sälja sex som juvenil och hur unga använder sex såsom självskadebeteende. Det senare har aldrig fordom studerats. Det är i den frågan som mina forskarkolleger och jag inneha tagit avstamp, säger Cecilia Fredlund, såsom till vardags är ST-läkare i vuxenpsykiatri på psykiatriska kliniken i Linköping. Hennes avhandling bygger delvis på två fordom enkätstudier där totalt elever från tredje året på svenska gymnasiet tillfrågades försåvitt de sålt sex.

Vad tyckte du om den här texten?

Dom flesta barn i Sverige mår duktig och uppger att de är nöjda med livet. Här redovisas statistik såsom visar hur skolbarn skattar sin heja, hur nöjda de är med livet. Vi presenterar också de vanligaste psykiatriska diagnoserna bland barn och unga därtill statistik om psykisk ohälsa bland unga vuxna. I undersökningen Skolbarns hälsovanor tillåts skolbarn i åldrarna 11, 13 samt 15 år besvara frågor om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Längre ner gällande sidan finns statistik om psykisk ohälsa bland unga i åldern 16—24 år. En stor andel av Sveriges elev svarar att de är nöjda tillsammans livet. Utan hänsyn till ålder alternativt kön svarar sex av sju elev att de är nöjda med livet.

Vård och bemötande

Aktivera dubbelklick. Tips: Du kan dubbelklicka gällande en text på webbplatsen för att få den uppläst. Tycker du att det är roligt att fylla år? Ibland betyder födelsedagen att man tillåts nya rättigheter eller skyldigheter. Här kan du läsa om några viktiga åldersgränser i Sverige! En del åldersgränser finns för att skydda barn och ungdomar, till exempel att man inte tillåts börja övningsköra förrän man fyllt 16 år. Andra åldersgränser finns för att ge unga personer rättigheter, som mot exempel att man får börja votera när man fyllt 18 år.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here