Fler hot mot judar

Möt fler människor som varför

Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten patientlagen 1§ Delaktighet är ett av de viktigaste målen för svensk funktionshinderspolitik. Delaktighet i de beslut som rör individen är en rättighet, vilket regleras i bland annat patientlagen. Socialstyrelsen har i sin publikation Om vård- och omsorgstagares delaktighet visat att ökad delaktighet kan möjliggöra ett indivuduellt ansvarstagande, vilket innefattar beslut kring sin egen person. På detta sätt kan individen aktivt påverka sin vårdsituation i samverkan med med personal. Individens behov blir sedda och självkänslan hos hen stärks. Detta individperspektiv bör utgöra grund för de professionellas arbete.

Besöksadress

Niklas Arnberg är professor vid institutionen förut klinik mikrobiologi vid Umeå universitet. Inom Go'kväll den 31 mars svarade han på tittarfrågor se klippet ovan. Alldenstund redaktionen har fått in flera hundra frågor så svarar nu Niklas dessutom på fler frågor skriftligt nedan.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here