Other languages with Google Translate

Möt en kristen gymnasieexamen

I slutet av talet rådde det osämja mellan kristna och hedningar på Island, och det lilla landet hotades av splittring. Läget var så allvarligt att man under Torgeir lovsigemann — som själv var hedning — beslutade att hålla Allting. Det enda sättet att hålla ihop var att ha en lag och en religion. Sålunda samlades islänningarna för nästan exakt ett tusen år sedan, år — på Thingvellir — för att besluta vilken religion man skulle ha. Valet kom att falla på kristendomen, den nya religionen. Island var ingalunda ensamt om att övergå till den kristna läran vid denna tid; i en lång rad andra länder och områden i norra och östra Europa skedde samma utveckling. I Danmark fick kristendomen sitt genombrott cirkadå kung Harald Blåtand död lät döpa sig.

Amerikanska WCTU som förebild

SD av Julia Kronlid m. SD Behandla Sveriges kristna kulturarv docx, 75 kB Vårda Sveriges kristna kulturarv pdf, kB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vårda Sveriges kristna kulturarv och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krafttag för att stoppa hot och våld mot historia av personlig trosuppfattning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakanför det som anförs i motionen försåvitt att bevara, värna och stödja Sveriges kristna friskolor och tillkännager detta förut regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta och välkomna skolavslutningar i kyrkan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det kristna kulturarvet har tjänat Sverige väl Det kristna kulturarvet har tjänat Sverige väl och är djupt rotat i vår kultur, våra traditioner samt sedvänjor och vår kristna värdegrund ligger till grund för vår lagstiftning. Sverige har varit ett kristet land inom över tusen år.

Motion 2020/21:3665 av Julia Kronlid hedgie.eu more : SD

Skada att nykterhetsidealet också var en element i kampen för kvinnans rösträtt är kanske mindre känt. Den kristna nykterhetsföreningen Vita Bandet var en av dom kvinnoföreningar som stred vid fronten förut kvinnlig rösträtt i Sverige. Vid talets senare del växte flera folkrörelser fram, de flesta på något sätt knutna till demokratifrågan. Nykterhetsrörelsen var en bruten dessa folkrörelser och fick en nyckelroll genom sina kopplingar till arbetarrörelsen. Vita Bandet var en viktig förening i nykterhetsrörelsen, men med svagare band mot arbetarrörelsen. Till skillnad från andra nykterhetsföreningar leddes Vita Bandet av kvinnor såsom hade helt andra mål i målsättning än bara nykterhet. Kvinnoföreningar för helnykterhet fanns sedan tidigare, men de stängdes ute från den större nykterhetsrörelsen.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here