Grannbarnen viktiga för högre studier oavsett social klass

Ensamstående vuxen flicka med högre tjejer

Tillsammans skapar vi förändring Kvinnor borde få äga sina egna liv. Håller du med? Vi ser flickor som får barn — vilket kan innebära komplikationer som riskerar deras liv. Vi ser flickor som inte går i skolan — och istället arbetar i hemmet.

Fördelaktig bakgrund spelar roll

Inom alla fall om du kommer av Landskrona. Hur viktiga är barndomens grannar när du växer upp? Är avkomma från familjer med låg socioekonomisk läge mer sårbara mot att bo utsatta grannskap jämfört med andra barn?

Stark effekt av biologiska föräldrar och adoptivföräldrar

Det är en skillnad mot hur det är i biologiska familjer, där sambandet är starkt. Det visar en granskning i en ny avhandling i sociologisk demografi från Stockholms universitet. Studien är den första som studerat fostermammors influens kvantitativt med data över alla individer i flera årskullar av placerade avkomma över hela Sverige. Att studien framförallt kan redovisa resultat från fostermammors influens, har att göra med att dom mer konsekvent hade hand om dito barn i flera år än fosterpapporna och därför kunde studeras över längre tid. Det sambandet var starkast förut de pojkar vars biologiska mamma bara hade grundskoleutbildning, vilket var nästan hälften av de långtidsplacerade pojkarna. För tjejer sågs inget tydligt samband när det gäller skolprestationer, säger Marie Berlin, nybliven doktor i sociologisk demografi. Forskarna hittade också ett svagt samband mellan flickors utbildningsnivå vid 26 års ålder, samt fosterhemsmammans utbildningsnivå. För pojkar däremot syntes inte något samband mellan fostermammans utbildningsnivå och deras egen utbildning vid 26 års ålder, förklarar Marie Berlin.

Unga med utländsk bakgrund idrottar mindre

Funktionsnedsättning Socioekonomi och bakgrund Ungas deltagande inom föreningsidrott skiljer sig mellan olika samhällsgrupper. Bakgrund, familjesituation, bostadsort och föräldrarnas utbildningsnivå har stor betydelse. År — Inom gruppen med utländsk bakgrund ingår både de som är födda utomlands samt de som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. Vuxna med hög utbildning tenderar dessutom att själva vara mer fysiskt aktiva ännu vuxna med låg utbildning. Barn samt ungdomar med ensamstående föräldrar föreningsidrottar inom mindre grad än unga med sammanboende föräldrar. År

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here