Bättre förutsättningar för Kvinnojouren

Web för att möta enskilt

Bättre förutsättningar för Kvinnojouren Uppdaterad:den 7 november Arkiverad Kvinnojouren i Kristianstad har flyttat in i nya lokaler. På onsdagen invigdes de stora, välanpassade lokalerna i Östermalms park, där fler våldsutsatta kvinnor och deras barn kommer att kunna få skydd i Kristianstad. Sedan många år samarbetar Kristianstads kommun med den ideella organisationen Kristianstads kvinnojour för att erbjuda misshandlade kvinnor ett skydd och ett stöd i att lämna en familjesituation som präglas av våld. Fördjupat samarbete Planerna är att efter nyår fördjupa och formalisera samarbetet ytterligare genom ett kontrakt om ett så kallat Idéburet offentligt partnerskap. En början är att kommunen hjälpt till att hitta, och kommer att bekosta hyran, för mer ändamålsenliga lokaler. Kommunen har enligt socialtjänstlagen ett särskilt ansvar för att beakta behoven hos kvinnor som utsätts för våld av närstående och för barn som bevittnat våld. Det är socialnämnden som har uppdraget att tillhandahålla skyddat boende för våldsutsatta, men Kristianstads kommun har som många andra kommuner valt att träffa en överenskommelse med en kvinnojour om att praktiskt sköta uppgiften.

Nationell strategi

Gå webbutbildningen Sex mot ersättning — försåvitt stöd och skydd till barn samt unga Strategi och handlingsplan i länet Länsstyrelsen är regional samordnare för uppdraget att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, och genomföra den nationella strategin. Detta gör vi genom att ta fram regionala strategier och handlingsplaner i samverkan med kommuner, regioner, myndigheter och civilsamhället. Västerbottens läns strategi förut jämställdhetsintegrering i länet - Ett jämställt Västerbotten Främja utveckling av tidigt förebyggande insatser Våldsförebyggande arbete innebär att sätta in åtgärder som syftar till att avstyra att våld uppstår eller upprepas. Länsstyrelsen arbetar med att främja utvecklingen bruten förebyggande insatser mot våld genom att bland annat stötta spridning av våldsförebyggande skol- och föräldrastödsprogram och behandlingsprogram såsom riktar sig till våldsutövare.

Länsstyrelsens uppdrag

Avskilja på LinkedIn Ändrad den: 14 december Brinner du för ditt arbete såsom barnmorska och vill arbeta med kvinnan i fokus på en arbetsplats där du får begagna hela din kunskapsbredd? Då är det kanske dig vi söker! Välkommen mot en arbetsplats där du är centrum i livet och samhället. Och utför skillnad varje dag. På riktigt. Arbetsuppgifter Hos oss på avdelning 85 välkomnas du till en trivsam arbetsplats där ni är betydelsefull i din profession såsom barnmorska. Vi är en arbetsplats där dina arbetsuppgifter är att vårda olika kvinnors sjukdomstillstånd och du får möta kvinnan i hennes situation. I arbetet kommer du att arbeta såväl självständigt som i team tillsammans övriga professioner.

Kontaktpersoner

Bekantskap Mäns våld mot kvinnor Arbetar ni inom kommun, region eller organisation tillsammans frågor som rör mäns våld kontra kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer. Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att föregripa och bekämpa mäns våld mot kvinns får genomslag i länen. Vår betydelse är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska klara intentionerna i den nationella strategin. Mäns våld mot kvinnor innefattar: Alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnor och flickor. Våld inom nära relationer, riktad mot kvinnor, tjejer, män, pojkar och HBTQ-personer. Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive: barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here