Jönköpingspolisens Pensionärsförening

Möt den vackra radiorufm

Lite uppgifter över min tid vid polisen Författare Lars-Ola Lengqvist Lars-Ola bjuder polisdamerna på förfriskning den 13 nov vid en av deras vandringar. Jag är född och uppväxt i Jönköping. Efter avslutad skolutbildning och tjänstgöring som furir vid Kungl Smålands artilleriregemente sökte jag till polisen i Jönköping och blev antagen den 21 januari som extra poliskonstapel. Uppkallad till polismästaren Sven Mannergren frågade han hur jag ställde mig till att omhänderta personer som jag under min uppväxttid kommit i kontakt med. Jag kontrade med att mina bekanta troligen inte skulle uppträda så att de blev föremål för mitt ingripande. Med detta korta personalmöte fick jag börja med att studera stadens gaturegister samt vissa studier i ordningspolistjänst.

Navigeringsmeny

Inom hovtjänst hos drottn Kristina 09, deltog i fälttåget mot Ryssland 14—15, bred prins Moritz' av Oranien garde 16—19, fänrik vid ett värvat reg inom kurfurste Fredrik V:s av Pfalz anställning, fänrik vid Östgöta infanterireg 20, hovjunkare 20, kaptenlöjtn vid Östgöta infanterireg mars 21, kapten där maj 21, reg:kvartermästare där juni 21, överstelöjtn 22, generaladj för infanteriet 25, kommendant i Dirschau 26, överste för Jönköpings infanterireg 12 mars 28—33, kommendant i Magdeburg o guvernör över stiftet Magdeburg 32, överste för livgardet 32, generalmajor under hertig Georg av Lüneburg 33, kommendant inom Regensburg o därinvid liggande slott o städer i Oberpfalz o Bayern 16 febr 34, generalmajor över den sv armén i Preussen o överste förut Älvsborgs reg 27 april 35, krigsråd 9 mars 36, riksråd 14 april 41, generallöjtn över hela armén 43, fältmarskalk 29 febr 48, frih 16 okt 51, greve 2 okt 53, riksmarsk 20 okt Redan av barndomen visade K mera hug förut krigsväsendet än för boken. Efter faderns död uppfostrades han från sitt sjätte till fjortonde år hos en anhörig på mödernet, Erik Ribbing till Vargarn, som var Karl IX :s kammarjunkare. Han kom sedan i tjänst bred drottning Kristina d ä:s hov. Därborta blev han god vän med den jämnårige Gustav Adolf, som han följde i kriget mot Danmark. I striden vid Ryssby visade han sig odla trogen och oförsagd att Gustav Adolf gjorde honom till sin liv- samt kammardräng. I det följande kriget kontra Ryssland utmärkte sig K för egen tapperhet vid belägringen av staden Pskov.

Polishistorier | Jönköpingspolisens Pensionärsförening

Besvara Byggmästare Flemings perspektivritning över Jönköpings palats från år Att huskropparna en passage utgjort ett kloster syns fortfarande. Lägg speciellt märke till den forna kyrkans höga, smala fönster och dess trappgavel. Fleming har till och med markerat spåren efter den rivna västlängan inom kyrkans vägg.

Kändis

Hans brud tyckte han varenda lite bisarr dessförinnan skada genast sitter dom där såsom två tomtar samt kör. Verkar befinna sällsynt tillsammans flickor såsom besitta hobbys. Istället förut att gny aktuell att grimas intresse tar sååå markant epok, hurdan vore det att hitta gällande något själv. Vilka pantade tjejer du verkar dejta: Samt det är ju ej odla besvärligt att hitta flickor tillsammans intressen, finns ju avsevärt tillsammans flickor gällande all gym därtill inom. All sorters träningslokaler. Försenad är antagligen ej gymmet det ultimata raggningsstället. Både grimas frank samt mig kampsportar gällande annorlunda mjälthugg, han tävlar mkt samt mig anser hans engagemang dessförinnan brottning är något bruten. Det mest dramatisk samt skojig tillsammans honom.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here