Så mycket sex har vi - ålder för ålder

Kvinnor apa sex vid en buddy

Enligt The Kinsey Institute skiljer det sig rejält mellan olika åldrar. Foto: Shutterstock 2 av 2: Mest sex har åringar. Några regler finns givetvis inte och alla människor är olika. Men för den som är nyfiken finns omfattande forskning på ämnet. Och många, även äldre, verkar rulla i sänghalmen oftare än vi tror… En relation baseras på så mycket mer än sex. Och kvantitet är inte samma sak som kvalitet.

Åldersgrupp: 18-29 år

Lirar porr någon roll? Det finns behov av att undersöka om denna mutation påverkar sexualiteten. Metod: En konsekutiv tvärsnittsundersökning genomförd vid en klinik för erotisk hälsa, enkätmetod användes. Totalt tillfrågades kvinns och män. Svaren analyserades med deskriptiv statistik, chi-två χ2 och oberoende t-test. Slutsats: Män konsumerade pornografi oftare ännu kvinnor. Relationen mellan pornografikonsumtion och sexuellt riskbeteende är svår att klarlägga. Denna undersökning ger en bild av hurdan det sexuella risktagandet kan se ut bland ungdomar idag.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here