Stöd till unga vuxna

Hur kille möter möbler

Kontakt Stöd till unga vuxna Unga vuxna är en mottagning för dig mellan 16 och 29 år. Vi är till för dig som har börjat må dåligt, kanske inte vet varför, men som behöver stöd eller hjälp. Genom att titta på hur olika delar i livet fungerar kan vi se vad du har för behov.

Om fältgruppen

Ställ en fråga Så här arbetar Håbo kommun med stöd och insatser förut barn, unga, vuxna och äldre Inom samband med internationella suicidpreventiva dagen den 10 september vill vi uppmärksamma vilken roll kommunen kan ha i arbetet med att bidra till psykisk heja i vardagen. Under september månad inneha vi därför publicerat en intervjuserie inom våra sociala medier för att beakta de sociala stöd och insatser kommunen kan erbjuda. Det finns flera folk som jobbar i Håbo kommun samt som på olika sätt arbetar tillsammans stöd, hälsa och insatser för avkomma, unga, vuxna och äldre kopplat mot psykisk hälsa. Här kan du studera mer i vår intervjuserie. Helene Kos, anhörigkonsulent Vad jobbar du med? Mig arbetar som anhörigkonsulent och det betyder att jag arbetar för att stödja anhöriga som vårdar, stöttar eller inneha omsorg om närstående. Det innebär bland annat stöd och samtal, enskilt alternativt i grupp. Som anhörigkonsulent kan mig också ge dig som är närstående information om var du kan vända dig i olika frågor och assist dig att förmedla kontakter. All bekantskap med mig är kostnadsfri, jag dokumenterar ingenting och jag har tystnadsplikt.

Helene Kos anhörigkonsulent

Försåvitt fältgruppen Här finns vi Att vi arbetar uppsökande innebär att vi finns i de miljöer där ungdomarna är, som skolor, fritidsgårdar och andra allmänna platser i kommunen. Vi finns likaså på nätet bland annat via vår chatt. För att möta ungdomar inom deras miljöer arbetar vi dagtid, eftermiddagar, kvällar och vissa helger. Vi tar kontakt och skapar relationer som bygger på frivillighet, tillit och respekt förut ungdomars integritet. Samverkan för en förvissad uppväxtmiljö Genom samverkan med bland övrigt föräldrar, fritidsgårdar, polis, ungdomsmottagning, trossamfund samt ideella föreningar, försöker vi skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga inom kommunen. Genom att arbeta uppsökande tillåts vi också en möjlighet att beskåda vilka allmänna behov som finns samt med den informationen försöker vi affektera för att förbättra ungdomars situation inom kommunen. I samverkan med andra arbetar vi för att ungdomar ska erhålla en trygg uppväxtmiljö. Vi har tystnadsplikt Vi som arbetar inom fältgruppen inneha tystnadsplikt. Det finns situationer där vi måste bryta tystnadsplikten då vi inneha anmälningsskyldighet till socialtjänsten.

Barn och ungas erfarenheter av sexuella trakasserier

Ni hittar även broschyrer om Bris samt om barnkonventionen som du kan att ladda ned som pdf. TRT gruppstöd i skolan för unga med traumasymptom efter krig och flykt Många avkomma som flytt lider av psykisk ohälsa. Forskning har visat hur olika stressfaktorer i samband med flykt, såsom våld, övergrepp, separationer och förluster, leder mot traumatiska erfarenheter som tar sig annorlunda uttryck och påverkar den psykiska hälsan i stort. TRT är en stödgruppsmetod som har visat sig hjälpsam förut den här målgruppen. Med den armé skriften delar Bris med sig bruten erfarenheter, ger inspiration och stöd mot de aktörer inom skolans värld  såsom letar efter sätt att stödja avkomma med psykisk ohälsa och symptom gällande trauma efter krig och flykt.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here