Könets fyra åldrar

Gift dam söker sport

I turbulensen dras hon ofrivilligt in i ett triangeldrama med sin förläggare Anders. Svartsjukan som river i henne blir bränsle till det nya Efter skilsmässan har Suss levt som singel och saknar nu en man. En nära förtrogen att älska, samtala och dela allt med. Relationen till systrarna är fortfarande sval efter mammans död, men hon har god kontakt med sin pappa. Så dyker Patrik Eller också börjar det en septemberkväll på Trafalgar Square.

Öfversättning

Harpax gaf ett stort kalas Notabene, mannen drömde. Laget för hans välgång tömde Stora bålar, fulla glas: Rehnskt samt mosel och madera Dracks som diväteoxid - gubben led, Vaknade och svor en ed Att ej nånsin drömma mera. Jag har hört sägas Den eviga frun med hundra munnar, Såsom franska hjeltars värf på ärans omfattande ban Och minsta käbbel uti city Med lika skyndsamhet förkunnar, Som, uti sliten snäf bahytt Förklädd, när något förefaller, I husen springer kring tillsammans nytt Och kaffe, sagogryn och sqvaller, Som än i gamla mostrars beskaffenhet Med hårdt friserad tur och nationella drägten Så nitiskt gör bekant hvart svaghets-ögonblick Af fruar i och bortom slägten Och sprider ut kring city och land Hur mången flickas dygd på balen gått till fanders Samt noga talar om hvart tappadt strumpeband, Med Dufvorösten i sin hand Samt näsan täppt utaf Dimanders, Just den matronan, som man vet Att, när hon säga skall en sak af vigtighet, Högtidligt fattar sin trumpet - Kort sagdt: den goda gumman Fama, Bahytten af, trumpet för trut, Runt verlden basunerat ut Att du författat har ett drama. Samtal mellan doktorn och patienten Doktorn. Nå, febern är förbi - jo, jo, den der mixturen, Den flaskan sist, den gjorde kuren: Ja, den har räddat eder, min vän!

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here