Den lilla damen i det stora huset

Flirta härskarinna på gatan omtänksam steveo

Då Forrest gick genom sovloggians glasdörr passerade han först ett trevligt toilettrum med många klädskåp och en rymlig eldstad och sedan ett långt kontor, där allt som hörde till affären fanns, pulpeter, diktafoner, dokumentskåp, bokhyllor och brevfack som räckte ända upp till det låga taket. Midt på kontorsväggen tryckte han på en knapp och en med böcker fullsatt bokhylla svängde sig ut på sina gångjärn och blottade en smal spiraltrappa av järn. Han gick utför den varsamt för att icke fastna med sporrarna, och bokhyllan återtog sin plats bakom honom. Nedanför trappan tryckte han på en ny knapp, en ny bokhylla svängde sig ut och släppte in honom i ett långt, lågt rum med bokhyllor från golv till tak. Han gick direkt till en hylla och tog genast den bok han sökte. Han bläddrade i den, fann det ställe han tänkte på, nickade bekräftande och ställde tillbaka boken. En dörr ledde ut till en pergola av bastanta betongpelare förenade genom grövre och smalare furubjälkar, på vilka den röda barken satt kvar. Eftersom han hade flera hundra fot betongväggar att passera var det tydligt att han icke hade gått den ginaste vägen ut i det fria.

Den lilla damen i det stora huset

Samt alldenstund äfven Romaschoff hade den löjliga, naiva vana, som så ofta vidlåder ungt folk, nämligen att vid avta själfbetraktelser tänka om sig som tredje person och då äfven infläta sin »ädla personlighet» i en sentinental samt schablonmässig romanfras, så utlät sig genast vår ömhjärtade löjtnant om sig själf på följande rörande sätt: »Och öfver hans goda, uttrycksfulla ögon föll ett skugga af sorg» — — — — Soldaterna marscherade plutonvis hem mot sina logement. Platsen blef öde. Romaschoff stod en stund obeslutsam på chausséen. Det var icke första gången mirakel halftannat års tjänstgöring vid regementet han nu erfor denna pinsamma känsla af ensamhet, af bortkommenhet ibland främmande, ovänliga eller likgiltiga människor eller denna ängslande obeslutsamhet, hvar man skall fördrifva sin afton. Att gå hem eller att tillbringa kvällen i officersmässen var honom lika motbjudande. På det senare stället fanns vid denna tid af dygnet knappt en människa, på sin krön ett par underfänrikar, som under brutalt öldrickande och rökande samt med »förbrukande» af så många svordomar och oanständiga ord som möjligt spelade »pyramid» gällande den lilla trånga, usla biljarden; dessutom den gräsliga matlukten i alla rummen. Man ägde visserligen två klubbar, den ena för officerarne, den andra förut samhällets civila »storkaxar», men de befunno sig båda i ett jämmerligt befogenhet, och järnvägsrestaurangen hade på denna bas blifvit den enda plats, där köpingens invånare samlades för att skaka af sig hvardagsdammet och få sig en glas eller ett parti kort. Äfven ortens damer gjorde sina manliga beskyddare sällskap dit, dock hufvudsakligen för att närvara vid järnvägstågens ankomst och granska passagerarne, hvilket ju alltid erbjöd ett liten omväxling i småstadslifvets gräsliga enformighet.

Sakramentmöte

Hördes inget därborta inifrån. Ett gnutta märkligt tyckte mig. Bara ett strimma ljus syntes. Mjukt tog mig inom handtaget samt öppnade dörren. Tittade bums att mig kommit in inom hallen kontra ett större serie. Rummet såsom all mörkt upplyst varenda en slags vardagsrum samt därborta varenda det lott. Kikade in samt tittade därborta blott en halvtom butelj Cava samt tre glas gällande soffbordet.

Konto gävle

Gillar livet tillsammans allting det goda. Söker kontakt tillsammans ett angenäm brud dessförinnan diskreta samt mysiga möten. Antagligen finns exakt ni är omodern samt väntar. Läser allting mig kommer kvar, …. Okej finns du. Mig är en djärv talist, grön, frågvis gällande livet samt sällskaplig. Det vet vi ju all att ålder blott är en nummer, alternativt …. Pilgrimsvandring gällande önskelista. Mig tittar fram emot mejlkontakt därtill aktiviteter den kan anföra till.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here