Välj region:

Ensamstående kvinnor utan registrering lämna outlook

Kan socialnämnden hämta in uppgifter i en faderskaps- eller föräldraskapsutredning utan mammans samtycke? Det är moderns upplysningar som är utgångspunkten i en faderskapsutredning. Om modern inte vill medverka måste utredaren ändå försöka komma vidare i utredningen. En viktig pedagogisk uppgift blir att förklara för modern hur viktigt det är att få faderskapet fastställt. Socialnämndens skyldighet i faderskapsärenden går så långt att utredaren har rätt att hämta in uppgifter från utomstående även utan moderns medgivande. Det kan exempelvis bli aktuellt om modern lämnar knapphändiga uppgifter eller inte medverkar i utredningen. Det sker i så fall med stöd av 10 kap. Det innebär att socialnämnden kan inhämta uppgifter från utomstående eller begära in uppgifter från en annan myndighet trots att socialnämnden då röjer att det pågår en faderskapsutredning. Socialnämnden måste alltid avväga barnets rätt till vetskap om sitt ursprung och respekten för moderns integritet utifrån vad som är till barnets bästa i varje enskilt fall.

Digitalt vårdmöte

Armé hittar du svar på frågor av handläggare i familjerätten. Svaren är en komplement till våra allmänna råd försåvitt socialnämndens ansvar för vissa frågor försåvitt vårdnad, boende och umgänge samt försåvitt barnet behöver ny vårdnadshavare. Vi lägger kontinuerligt ut nya svar på frågor som kommer till myndigheten.

Faderskapstest

Förut frågor om väntelista samt av samt ombokning av läkartider ring Onsdag samt torsdag kl. Riksdagen sa ja mot regeringens förslag om att ensamstående kvinns ska ges samma möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och omvårdnad som gifta par, registrerade partners samt sambor. De nya lagändringarna började att gälla den 1 april Vilka är SKLs rekommendationer?

SENASTE NYTT

Skriv först manus och ring sedan 31 Du måste ha en telefon tillsammans tonval ej kontantkorttelefon eller ip-telefon. Din telefonräkning debiteras med per minut samt du har en minut på dej att tala in din annons.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here