Med kurs mot Lauterhorn Fårö

Ensamma girl Esbjerg dricka i guild

Det gör världsmarknadspris och fiskekvoter till känsliga parametrar i ekonomin. Men det är också viktigt att påminnas om att Island ligger i den absoluta världstoppen inom fiskerinäringen, nu när vulgärjournalism gärna klassar landet som bananrepublik. Farhågorna att inte kunna bestämma över fisket i egna vatten har bidragit till islänningens skeptiska syn på EU. Den ekonomiska krisen har dock ökat beredvilligheten till inträde i EU, även om tveksamheten fortfarande är stor. Vid sidan av fiskenäringen har produktionen av aluminium kommit att bli allt viktigare för statsfinanserna. Tillgången på rekordbillig el har gjort Island till Aluminiumlandet i Europa, en miljömässigt kontroversiell utveckling. Förutom miljöaspekten på den energikrävande och miljöskövlande verksamheten, finns en annan avgörande skillnad. Fisket är av tradition isländskt, medan aluminiumjätten Rio Tinto Alcan styrs av utländska intressen.

Dating webbplatser för 55 åringar spa gratis porr milf carlito flickvän billdal escort

Anna Smedeby Varför EU? Den sista föreläsningen denna vår. Och välbesökt. Medlemmar samt övriga besökare fick lyssna till ett engagerad talare denna kväll, Anna Smedeby. Smedeby växte upp i Falkenberg, skada har sedan tjugofem år tillbaka bott i Bryssel.

Inläggsnavigering

Rolf gast ombord på Fanny Girl, Anders Lillieqvists Birdie 32 rörde sig alarmerande mycket ombord i den svaga vinden. Inser att det är order av skepparen som verkställs när högerarmen fara ut i en snärtig rörelse inom olika riktningar. Inte sedan värnplikten inneha jag upplevt en sådan distinkt affär med hela armen. Vi har seglatsens mål i sikte, Lauterhorn på Fårö.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here