Pressemelding Radio Nordkapp Varberg Alla Brudar

Dating webbplatser i uthållighet gå nikolaev

Kvinnor klarar att spänna armmusklerna under längre tid än män och de är inte mindre vinnarskallar. Det är två slutsatser idrottsforskaren Sandra Hunter dragit efter många års studier av män och kvinnors olika reaktion på träning. Män har i genomsnitt mer muskelmassa, mer hemoglobin i blodet samt större hjärta och lungor och därmed högre syresättning av musklerna. Därför presterar de i regel bättre än kvinnor när det gäller fysiska utmaningar men det finns undantag och dem är Sandra Hunter, professor i idrottsvetenskap vid Marquetteuniversitetet i Milwaukee, USA, intresserad av. Jag hade inte förväntat mig att skillnaden skulle vara så stor.

Frågor om anmälan

Welanders distala myopati är en ärftlig muskelsjukdom som innebär att muskler i händerna och fötterna långsamt försvagas och förtvinar. Muskelsvagheten är framför allt begränsad mot de långa sträckarmusklerna. De används mot att lyfta handleden och fingrarna samt till att vinkla foten och tårna uppåt. Handfunktionen försämras ofta först samt så småningom förmågan att gå. Muskelsvagheten kommer smygande och ökar efter labb. De första symtomen brukar visa sig i årsåldern.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Neurologi. Trötthet är ett subjektivt tillstånd. Hane talar om fysisk, psykisk och psykisk trötthet. Eftersom trötthet är vanligt förekommande, finns risk att den kan uppfattas och behandlas som en bisak samt inte som det stora problem den faktiskt är för många människor. Inom de flesta fall är trötthet orsakad av för lite sömn eller att sömnen har varit dålig, ofta inom kombination med mycket arbete. Sömnen kan vara dålig på grund av snarkning och korta andningsuppehåll under sömnen. Andra orsaker till dålig sömn är anspänning, depression eller oro. Även alkohol, nikotin, koffein och vissa läkemedel kan besvära sömnen så att man blir less på dagen. Bristtillstånd eller sjukdom kan leda till trötthet, men då tendera personen ha andra samtidiga symtom.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here